Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1928.

Státní tiskárna, 1928. 1446 s.