Sbírka zákonů a nařízení státu československého.

Státní tiskárna, . s. 1283-2568; 1282 s.