Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1926.

Státní tiskárna, 1926. 1360 s.