Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1925.

Státní tiskárna, 1925. 1306 s.