Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1924.

Státní tiskárna, 1924. 1926 s.