Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1922.

Státní tiskárna, 1922. 906 s.