Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1921.

Státní tiskárna, 1921. 1112 s.