Sbírka zákonů a nařízení. Ročník 1945, (Doba svobody).

Státní tiskárna, 1945. 446 s.