Sbírka zákonů a nařízení. Ročník 1939.

Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava, 1939. 946 s., 588 s.