Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1947.

Státní tiskárna, 1947. 1701 s.