Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé.

Státní tiskárna, . S. 815-1687; 814 s.