Sbírka zákonných leteckých předpisů Německé říše zavedených v Protektorátu Čechy a Morava : Sammlung der im Protektorat Böhmen und Mähren eingeführten gesetzlichen Luftverkehrsvorschriften des Deutschen Reiches.

Ministerstvo veřejných prací, 1939. 219, [I] s.