Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti : Určeno stud. odb. škol. k opakování a ke zkouškám a jako prac. pomůcka pro techn. praxi.

Krutina, Jaroslav
2., upr. vyd. SNTL, 1962. 238 s.
Edice: Polytechnická knižnice. Ř. 2, Příručky ; Sv. 10