Sbírka vzorců soukromoprávních smluv a prohlášení.

Novák, Karel
2. vydání. Vladimír Orel, 1927. XIV s., 1 list, 287 s.