Sbírka vzorců podání pro advokáty v řízení sporném, exekučním, trestním a j.

Novák, Karel
Druhé opravené a doplněné vydání. Pražská akciová tiskárna, 1933. XXXI - 688 s.