Sbírka vzorců k civilnímu soudnímu řádu a k exekučnímu řádu.

Hartmann, Antonín
2., dopl. vyd. Československý Kompas, 1930. [II] - 13 - XXIV - 497 s.