Sbírka výšivek z jižního Kyjovska ve fondu Krajského vlastivědného muzea v Olomouci : Katalog Oharkovy sbírky lid. výšivek z jižního Kyjovska ve fondu muzea.

Melzer, Miloš
Kraj. vlastivěd. muzeum, 1980. [17] s.