Sbírka úloh z technické mechaniky : Učební text pro SOU.

Mičkal, Karel
2., nezm. vyd. SNTL, 1988. 230 s.