Sbírka úloh z technické mechaniky : učební text pro střední odborná učiliště.

Mičkal, Karel
1. vyd. Státní technické nakladatelství, . 230 s.