Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium.

Hudcová, Milada; Kubičíková, Libuše
Prometheus, 2011. 415 s.