Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium.

Hudcová, Milada; Kubičíková, Libuše
2. vyd. Prometheus, 2005. 415 s.