Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU. Část 2.

Jirásek, František
3., upr. vyd. Prometheus, . 479 s.
Edice: Učebnice pro střední školy