Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 2. část.

Jirásek, František
4., přeprac. vyd. Prometheus, . 487 s.