Sbírka úloh z matematiky pro IV.- VIII. třídu středních škol.

Vojtěch, Jan; Teplý, Stanislav; Vyčichlo, František; Bydžovský, Bohumil; ed. Bydžovský, Bohumil; ed. Teplý, Stanislav; ed. Vyčichlo, František
4., úplně přeprac. vyd. Nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, . 276 s.; 274 s.
Edice: Učebnice pro střední školy vydávané Jednotou československých matematiků a fysiků v Praze ; [sv.] 108