Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Krupka, Peter
3., přeprac. vyd. Prometheus, . 2 sv. (468, 367 s.)