Sbírka úloh z matematiky : Pro 6. roč. zákl. šk.

1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 173 s.