Sbírka úloh z deskriptivní geometrie.

Kálal, Josef
Vyd. pro reálky. Nákladem Jednoty českých mathematiků, . 1 l., 172, 2 s.; 2 l., 59 s.; 2, 174 s.; 171 s.
Edice: Učebnice deskr. geom. pro střední školy vydávané Jednotou českých mathematiků v Praze