Sbírka úloh z aritmetiky pro 6. a 7. ročník : Pomocná kniha pro školy všeobec. vzdělávací.

Kindl, Karel
6., upr. vyd. SPN, 1974. 326, [1] s.
Edice: Pomocné knihy pro žáky