Sbírka úkolů ku překládání z češtiny do němčiny : Dialogisování a konversování německé, k anthologii pro nejvyš. tř. střed. škol.

Ježek, Jan Ferdinand
2. vyd. Ústř. spolek čes. profesorů, 1917. IV, 47, 1 s.