Sbírka úkolů k rozboru českého souvětí (s řešeními) : učebnice pro studenty stud. oborů filologie a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na filoz. a pedag. fakultách. [Sv. 1].

Novotný, Jiří
1. vyd. Univerzita J.E. Purkyně, 1992. 134 s.