Sbírka starého umění Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích : Stručný průvodce a katalog vystavených děl.

Votoček, Otakar; il. Holan, Oldřich
1. vyd. KV ČSN Čes. svaz novinářů, 1983. [72] s.