Sbírka starého umění : [katalog].

3., dopl. vyd. Národní galerie, 1960. 88 s., 72 s. obr. příl