Sbírka rumunských textů jazykovědných : Culegere de texte româneşti de lingvistică : skripta pro posl. filozof. fak. Univerzity Karlovy.

Felix, Jiří
[2.], přeprac. vyd. Univerzita Karlova, . 241 s.