Sbírka rumunských textů jazykovědných : Culegere de texte româneşti de lingvistică : určeno pro posl. filozof. fak.

Felix, Jiří
1. vyd. SPN, . 203 s.