Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských : (Příloha Věstníku Ministerstva spravedlnosti). Svazek VI, 843-1009.

Ministerstvo spravedlnosti, 1931. 302 s.