Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFF UK v letech 1992-1999).

ed. Renc, Zdeněk
Vyd. 2., dopl. a rozš. Matfyzpress, 2000. 293 s.