Sbírka řešených příkladů z účetnictví pro podnikatele.

Buchtová, Jana
5., aktualiz. a rozš. vyd. Mirago, 2008. 158 s.