Sbírka řešených příkladů z matematiky : Logika a množiny, lineární a vektorová algebra, analytická geometrie, posloupnosti a řady, diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné.

Jirásek, František; Kriegelstein, Eduard; Tichý, Zdeněk
2., nezm. vyd. SNTL, 1981. 817, [1] s.