Sbírka řešených příkladů z matematiky : logika a množiny, lineární a vektorová algebra, analytická geometrie, posloupnosti a řady, diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné : příručka pro vys. školy. [Díl] 1.

Jirásek, František; Kriegelstein, Eduard; Tichý, Zdeněk
3., nezm. vyd. SNTL, 1987. 817 s.