Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie.

Tockstein, Antonín
2., nezm. vyd. Státntí nakladatelství technické literatury, . 273 s.