Sbírka příkladů žádostí a usnesení knihovních.

Bohuslav, Josef Václav
Vyd. 3., valně změn. a rozš. nákl. vl, 1906. 275 s.