Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Koutková, Helena; Dlouhý, Oldřich
4. vyd., V Akademickém nakl. CERM 1. vyd. Akademické nakladatelství CERM, 2008. 64 s.
Edice: Učební texty vysokých škol