Sbírka příkladů z obchodního práva.

Černá, Stanislava
2., aktualiz. a dopl. vyd. Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 412 s.