Sbírka příkladů z matematiky.

Míčka, Jiří
2., nezm. vyd. SNTL, 1980. 234 s.