Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE.

Rosická, Marta; Eliášová, Lada
3., upr. vyd. Ekopress, 2005. 177 s.