Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠ.

Eliášová, Lada; Kaňka, Miloš
4., upr. vyd. Ekopress, 2009. 114 s.