Sbírka příkladů z matematiky II : modul BA01 - M11 : neurčitý a určitý integrál, diferenciální počet funkcí více proměnných, diferenciální rovnice.

Hřebíčková, Jana; Slaběňáková, Jana; Šafářová, Hana
Vyd. 1. Akademické nakladatelství CERM, 2008. 86 s.
Edice: Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia