Sbírka příkladů z matematiky I ve strukturovaném studiu.

Heřmánek, Libor
Vyd. 2., přeprac. Vydavatelství VŠCHT, 2008. 204 s.