Sbírka příkladů z matematiky I.

Neustupa, Jiří; Kračmar, Stanislav
Vyd. 4., přeprac. Nakladatelství ČVUT, 2006. 125 s.