Sbírka příkladů z matematiky I.

Dotisk 2.,přeprac. vyd. ČVUT, 1999. 97 s.